Atsakomybės apribojimas

Interneto svetainė

„Covebo Uitzendgroep“ siekia, kad interneto svetainė Covebo.lt išliktų kiek įmanoma patogesnė ir paprastesnė naudoti. Todėl interneto svetainė nuolat tobulinama. Nepaisant mūsų nuolatinio rūpesčio ir dėmesio interneto svetainės turiniui, gali nutikti taip, kad joje skelbiama informacija yra neišsami arba neteisinga.

Klausimus, pastabas arba pasiūlymus dėl interneto svetainės Covebo.lt turinio prašome siųsti elektroniniu paštu lietuva@covebo.nl. Taip pat būtinai praneškite, jeigu manote, kad interneto svetainė neišsami arba joje aptikote klaidų. Informacija šioje interneto svetainėje papildoma (beveik) kasdien, bet kokie pakeitimai gali būti atlikti bet kuriuo metu ir be išankstinio įspėjimo.

„Covebo Uitzendgroep“ negali užtikrinti, kad interneto svetainėje pateikiama informacija bus tinkama tam tikslui, dėl kurio ją naršote. „Covebo Uitzendgroep“ neprisiima jokios atsakomybės už bet kokio pobūdžio tiesioginę arba netiesioginę žalą, kuri kyla iš šios interneto svetainės naudojimo arba yra kitaip susijusi su interneto svetainės naudojimu, taip pat už žalą, atsiradusią dėl to, kad interneto svetainės turinys laikinai nebuvo prieinamas. „Covebo Uitzendgroep“ taip pat neprisiima atsakomybės už tiesioginę arba netiesioginę žalą, atsiradusią dėl šioje interneto svetainėje pateiktos informacijos naudojimo.

Elektroninis paštas

„Covebo Uitzendgroep“ elektroniniuose laiškuose pateikiama informacija yra konfidenciali ir skirta tik laiško gavėjui. Draudžiama šią informaciją viešinti, dauginti, platinti ir (arba) perduoti tretiesiems asmenims. Jeigu per klaidą gavote „Covebo Uitzendgroep“ elektroninį laišką, prašome nedelsiant susisiekti su laiško siuntėju. Prašome tokį per klaidą gautą elektroninį laišką ištrinti ir niekam neatskleisti jo turinio. „Covebo Uitzendgroep“ neprisiima jokios atsakomybės už neteisingą, neišsamų arba pavėluotą išsiųsto elektroninio laiško turinio perdavimą, taip pat už kartu su laišku persiųstus virusus.