ABU Sąžiningo darbo migrantų įdarbinimo kodeksas

Tai, ko galite tikėtis iš mūsų, kaip laikinojo įdarbinimo agentūros

„Covebo“ yra ABU (Visuotinio laikinojo įdarbinimo įmonių susivienijimo) sertifikuota įmonė. Tai reiškia, kad nepriklausoma institucija tikrina, ar teisingai taikome teisės aktus ir taisykles. Kadangi esame prie ABU prisijungusi laikinojo įdarbinimo agentūra, tai reiškia, kad gaunate aiškią ir teisingą informaciją apie darbą ir gyvenimą Nyderlanduose. Mes bendradarbiaujame su įdarbinimo agentūra jūsų kilmės šalyje. Toliau paaiškinta, ko dar be įstatymų laikymosi galite tikėtis iš mūsų, kaip ABU sertifikuotos laikinojo įdarbinimo agentūros.

Darbo sauga ir sveikata

Mes labai rūpinamės jūsų darbo sauga ir sveikata. Laikomės visų įstatymų ir taisyklių, o pandemijos metu taip pat taikome ABU Darbo migrantų apsaugos nuo koronaviruso protokole nustatytas priemones. Pandemijos metu šis protokolas buvo kelis kartus atnaujintas. Mes suteiksime informacijos apie galiojančius nurodymus.

https://www.youtube.com/watch?v=arsKUS6TxxE

Darbuotojų paieška ir atranka

Mes rūpinamės, kad jūsų kilmės šalyje veikianti įdarbinimo agentūra taikytų ABU Sąžiningo įdarbinimo chartijoje nustatytas taisykles. Jūsų įdarbinimo agentūra supažindins jus su šia chartija, taip pat pateiks susijusią informaciją ir kitą medžiagą.

Sutartis

Laikinojo įdarbinimo sutartis ir kiti susiję dokumentai pateikiami tiek nyderlandų, tiek jūsų šalies kalba.

https://www.youtube.com/watch?v=0tLVtCSD3FE

Atlyginimas

Jums mokamas toks pat darbo užmokestis už lygiavertį darbą, kaip ir kitiems Nyderlanduose dirbantiems laikiniesiems darbuotojams, atitinkantis kolektyvinės darbo sutarties (KDS) nuostatas.

Registracija

Mes paaiškinsime jums registracijos Nyderlanduose taisykles. Pagal Nyderlanduose galiojančius įstatymus, jūs privalote įsiregistruoti valdžios institucijų tvarkomame pagrindiniame registre. Jūsų kilmės šalies įdarbinimo agentūra suteiks pradinę informaciją apie du registracijos Nyderlanduose variantus:

  1. Registracija nenuolatinių gyventojų registre (RNI)
  2. Registracija pagrindiniame gyventojų registre (BRP).

Atitinkate reikalavimus, keliamus įtraukimui į RNI, tačiau norėtumėte registruotis BRP kaip nuolatinis gyventojas? Kreipkitės į savo gyvenamosios vietos savivaldybę, kur jums bus paaiškinta, ar tai įmanoma. Ne kiekviena savivaldybė suteikia tokią galimybę. Laikinojo įdarbinimo agentūra gali suteikti jums daugiau informacijos apie registracijos taisykles.

Apgyvendinimas:

Mes suteiksime jums pradinę informaciją apie gyvenimą Nyderlanduose. Taip pat galėsite peržiūrėti animacinį vaizdo įrašą šia tema. Papasakosime jums apie apgyvendinimo galimybes ir paaiškinsime apgyvendinimo sąlygas, jei nuspręsite naudotis mūsų suteikiamomis apgyvendinimo paslaugomis. Jūs taip pat galite susirasti gyvenamąjį būstą savarankiškai. Jeigu nuspręstumėte pasinaudoti mūsų paslaugomis, jums svarbu žinoti, kad:

  1. Mūsų siūlomas gyvenamasis būstas turi SNF sertifikatą. Tai reiškia, kad jis patikrintas ir pripažintas tinkamu gyventi. Daugiau informacijos apie SNF kokybės ženklą ir SNF skundų portalą rasite čia: https://www.normeringflexwonen.nl/information-for-residents
  2. Mes galime taikyti mokestį už apgyvendinimą. Mokestis negali būti didesnis už realias apgyvendinimo sąnaudas. Už apgyvendinimą mes negalime išskaičiuoti daugiau kaip 25 proc. minimalaus darbo užmokesčio. Norite, kad apgyvendinimo mokestis būtų automatiškai išskaičiuojamas iš jūsų darbo užmokesčio? Turite pateikti rašytinį įgaliojimą. Apgyvendinimo mokestis viršija 25 proc. minimalaus darbo užmokesčio? Jo dalį, viršijančią minimalų darbo užmokestį, taip pat galima automatiškai išskaičiuoti iš darbo užmokesčio. Iš anksto informuosime jus apie apgyvendinimo mokesčio dydį.
  3. Įmonė, kurioje dirbate anksčiau nutraukė sutartį su jumis? Suteiksime jums galimybę nuomotis gyvenamąjį būstą dar ne mažiau kaip penkias naktis. Taip pat galite pasiteirauti, ar galėtume nuomoti jums gyvenamąjį būstą ilgiau. Deja, tai ne visada įmanoma, nes Nyderlanduose trūksta gyvenamojo būsto. ABU sertifikuotos laikinojo įdarbinimo agentūros, vykdančios veiklą savivaldybėse, kuriose jaučiamas gyvenamojo būsto trūkumas, teikia prašymus savivaldybėms ir apgyvendinimo organizacijoms statyti daugiau sertifikuotų būstų.
  4. Mes galime jums suteikti daugiau informacijos apie kitas apgyvendinimo regione galimybes.

Baudos ir žalos atlyginimas

Visos teisėsaugos ir administracinės baudos išskaičiuojamos iš darbo užmokesčio. Pavyzdžiui, iš darbo užmokesčio gali būti išskaičiuota bauda už eismo taisyklių pažeidimą. Kitokias baudas išskaičiuoti iš darbo užmokesčio draudžiama. Jūsų gali būti pareikalauti atlyginti žalą darbdaviui arba nuomotojui, kurią padarėte tyčia arba dėl nepateisinamo aplaidumo. Žalos atlyginimas negali būti didesnis už realias sugadinto objekto remonto išlaidas.

Informacija

Mes pasirūpinsime, kad prieš preliminarių ir galutinių sutarčių pasirašymą savo kilmės šalyje gautumėte išsamią informaciją apie darbą ir gyvenimą Nyderlanduose. Tai reglamentuota ABU sąžiningo įdarbinimo chartijoje.

Kalbos ir integracija

Pradėjus dirbti Nyderlanduose, laikinojo įdarbinimo agentūra supažindins jus su savivaldybėje siūlomais kalbos kursais. Ne kiekviena savivaldybė suteikia galimybę mokytis kalbos.

Skundai

Mes taikome aiškią skundų nagrinėjimo procedūrą. Neįvykdėme kurio nors iš pirmiau pateiktų įsipareigojimų? Galite pateikti mums skundą. Jeigu neišspręstume problemos, galite kreiptis su skundu į ABU pranešimų centrą. Siųskite skundą elektroniniu paštu: complaints@abu.nl. Nepamirškite skunde nurodyti laikinojo įdarbinimo agentūros pavadinimo ir aprašyti problemos. ABU išnagrinės skundą kiek galima greičiau.

Ko tikimės iš jūsų?

Visada tikimės, kad bus laikomasi tarpusavio susitarimų. Taip užtikrinamas sklandus bendradarbiavimas. Labai svarbu, kad gautumėte pakankamai informacijos apie darbą ir gyvenimą Nyderlanduose. Todėl prašome jūsų patvirtinti, kad gavote informaciją apie visus pirmiau nurodytus klausimus.

Norite sužinoti daugiau?

Norite daugiau sužinoti apie gyvenamąjį būstą, sutartis ir registraciją Nyderlanduose? Het document ABU Fair Employment Code for Labour Migrants & ABU Fair Recruitment Charter for Labour Migrants (pdf) ir ABU interneto svetainėje rasite daugiau informacijos.