Privatumo nuostatos

Covebo gerbia ir atsako už visų kandidatų, laikinųjų, laisvai samdomų bei agentūros darbuotojų, darbo migrantų, savarankiškai dirbančių asmenų, užsakovų kontaktinių asmenų, tiekėjų ir interneto svetainės lankytojų privatumą bei užtikrina jų asmens duomenų apsaugą. Mes esame įsipareigoję tinkamai rūpintis jūsų asmens duomenų apsauga pagal įmonėje galiojančias privatumo nuostatas bei tokiu būdu išlaikyti jūsų pasitikėjimą.

Do you prefer to read in English? Please see our privacy statement in English.

Šiose privatumo nuostatose paaiškinta, kokią jūsų asmeninę informaciją renkame ir saugome, kada ir kokiu tikslu tai darome. Susipažinę su privatumo nuostatomis suprasite, kam jūsų duomenys perduodami ir kas juos tvarko. Be to, rasite aiškų jūsų teisių ir pareigų aprašymą bei sužinosite, į ką kreiptis iškilus klausimams. Įdėmiai perskaitykite šias privatumo nuostatas.

Kas mes esame

„Covebo Group“ yra keletą Europos įmonių valdanti bendrovė, kuri kiekvieną dieną deda visas pastangas, kad padėtų žmonėms susirasti darbą. Mes įdarbiname laikinus darbuotojus, tarpininkaujame ieškant darbo savarankiškai dirbantiems asmenims, vykdome darbuotojų paiešką ir atranką bei darome viską, kad užtikrintume aukščiausios kokybės paslaugas savo kandidatams, laikiniesiems darbuotojams, agentūros darbuotojams, savarankiškai dirbantiems asmenims ir užsakovams.

„Covebo Group“ ir su ja susijusios įmonės siūlo ir teikia pačias įvairiausias paslaugas (privatumo nuostatų pabaigoje pateiktas visų susijusių įmonių sąrašas). „Covebo Group“ yra įsikūrusi adresu Ambachtsstraat 13, 3861 RH Nijkerk (Nyderlandai) ir yra įregistruota Nyderlandų prekybos rūmuose numeriu 63558939.

Ką mes darome

Mes renkame ir tvarkome tuos asmens duomenis, kurie yra reikalingi mūsų kokybiškų paslaugų teikimui. Duomenų pateikimas yra savanoriškas, tačiau kai kuriuos duomenis teisės aktai mus įpareigoja rinkti ir tvarkyti privalomai. Surinktus duomenis naudojame mūsų teikiamų paslaugų kokybei gerinti bei užtikrinti, kad jos atitiktų jūsų pageidavimus ir lūkesčius, taip pat lūkesčius bei įsipareigojimus mūsų užsakovams, tiekėjams, kitiems tretiesiems asmenims.

Kokius jūsų duomenis renkame

Mes pradedame rinkti jūsų asmens duomenis nuo paties pirmojo jūsų kontakto su mumis, pavyzdžiui, jūs apsilankote mūsų interneto svetainėje, užsiregistruojate kaip darbo ieškantis asmuo arba susisiekiate su kuriuo nors mūsų filialu, galiausiai, kuomet asmeniškai atvykstate į mūsų biurą. Be to,  mes galime jus surasti viešai prieinamose interneto svetainėse, kuriose jūs pats paskelbėte savo duomenis bei iš kurių galima daryti išvadą, kad jus galėtų dominti kuri nors iš mūsų teikiamų paslaugų.

Lankymasis interneto svetainėje

Jums užsukus į mūsų interneto svetainę, mes iš karto gauname tam tikrus jūsų duomenis. Mes gauname ir tvarkome informaciją apie jūsų IP adresą, vietovę, prisijungimą prie svetainės, taip pat apie tai, kokią informaciją peržiūrėjote. Tai padeda mums optimizuoti bei pagerinti interneto svetainės darbą, labiau pritaikyti ją jūsų lūkesčiams bei paprastinti naršymą pačioje svetainėje. Mes nerenkame jūsų asmens duomenų. Daugiau informacijos apie tai ieškokite slapukų tvarkos apraše.

Registracija

Užsiregistruoti Covebo galite keliais skirtingais būdais, pavyzdžiui, užsukus į mūsų internetinę svetainę arba atėjus į mūsų biurą, taip pat paskambinus telefonu į vieną iš mūsų biurų. Žemiau nurodytose interneto svetainėse galite užpildyti savo registracijos formą:

Informaciją apie laisvas darbo vietas skelbiame ne tik savo interneto svetainėje, bet ir kitose darbo pasiūlymų paieškų interneto svetainėse.. Jeigu kreipsitės į mus per tokį darbo paieškos tinklalapį, mes taip pat gausime jūsų duomenis.

Registruojantis gaunami tokie duomenys:

 • vardas, pavardė ir adresas;
 • kontaktiniai duomenys, pavyzdžiui, elektroninis paštas ir telefonas;
 • gimimo data, vieta, amžius ir lytis;
 • darbo patirtis ir gyvenimo aprašymas (CV);
 • nuotraukos ir (arba) vaizdo įrašai;
 • išsilavinimas, praktika ir kursai;
 • vertinimo anketos, atliktų testų ir kitų vertinimų rezultatai;
 • informacija apie tai, ar esate atviras darbo pasiūlymams;
 • informacija apie tai, ar turite nuosavą transporto priemonę, vairuotojo pažymėjimą bei turimas kategorijas;
 • kita informacija, kuri gali būti naudinga sprendžiant apie jums tinkamiausias pareigas.

Darbas Covebo

Nuo tos akimirkos, kai įsidarbinate mūsų įmonėje, mes pradedame tvarkyti šiuos jūsų duomenis:

 • papildomi asmens duomenys, pavyzdžiui, pilietybė, gyventojo kodas (BSN), asmens dokumentas ir darbo leidimas (jeigu reikalingas);
 • informacija, reikalinga darbo užmokesčio administracijai;
 • mokėjimo duomenys;
 • kitą informaciją, susijusią, pavyzdžiui, su atostogų ir laikinojo nedarbingumo registracija;
 • kitus duomenis, svarbius personalo administracijai arba žmogiškųjų išteklių skyriui, pavyzdžiui, kokiu telefonu galima susisiekti skubiu atveju, šeiminė padėtis, šeimos sudėtis (reikalinga dėl pensijos);
 • kitus svarbius duomenis (pavyzdžiui, neteistumo pažyma arba sveikatos pažyma), kurie gali būti reikalingi einant tam tikras pareigas ir (arba) įsidarbinus konkrečioje įmonėje. Mes jus informuosime, jei mums prireiks iš jūsų šių duomenų.

Klientai, užsakovai arba kiti verslo partneriai

Jeigu esate kontaktinis asmuo, atstovaujantis mūsų klientams, užsakovams arba kitiems verslo partneriams, mes tvarkome šiuos jūsų duomenis:

 • vardas, pavardė (pavadinimas);
 • kontaktiniai duomenys, pavyzdžiui, elektroninis paštas ir (arba) telefonas (pageidautina komerciniai duomenys);
 • komerciniai duomenys, pavyzdžiui, Prekybos rūmų skyrius, kuriame įregistruota įmonė, PVM kodas, mokėjimo duomenys ir kita informacija, reikalinga norint sudaryti sutartį.

Kam naudojame jūsų duomenis

Jūsų duomenis naudojame tam, kad galėtume jums siūlyti savo paslaugas, susijusias su darbu ir žmogiškaisiais ištekliais. Pavyzdžiui, tokios paslaugos yra darbuotojų paieška ir atranka, tarpininkavimas, laikinasis įdarbinimas, komandiravimas, darbo užmokesčio administravimas, žmogiškieji ištekliai, asmeninė pagalba ir tobulėjimas.

Jūsų duomenys naudojami:

 • teikti jums skirtai ir galimai jus dominančiai informacijai apie mūsų paslaugas arba žmogiškuosius išteklius. Tai gali būti informaciniai biuleteniai, elektroniniai laiškai su informacija apie laisvas darbo vietas arba apie patį darbą. Tam mums reikalingas aiškus jūsų sutikimas, kurį pareikšti galite mūsų portale;
 • pakvietimams į susitikimus, susirinkimus, pobūvius ir kitus renginius;
 • padėti jums palaikyti su mumis ryšį, pavyzdžiui, kad galėtumėte užduoti klausimą per interneto svetainę arba bet kokiu kitu būdu;
 • jeigu ieškote kandidatų į laisvą darbo vietą, padėti pasirinkti tinkamiausius asmenis, kurie kiek galima labiau atitiktų jūsų lūkesčius, reikalavimus ir galimybes;
 • kad įvertintume ar esate tinkamas kandidatas į laisvą darbo vietą mūsų organizacijoje arba užsakovo įmonėje;
 • optimizacijai ir paslaugų teikimo gerinimui;
 • kad padėtume jums pasiūlyti savo kandidatūrą kuriam nors mūsų užsakovui arba įmonei, kuriai jūs galėtumėte būti naudingas ir (arba) tiktumėte dėl savo savybių ir galimybių;
 • tarpininkavimui kai jūs ieškote laikino arba nuolatinio darbo (užsakymo, jeigu esate savarankiškai dirbantis asmuo);
 • tinkamai darbo užmokesčio administracijai tvarkyti, pavyzdžiui, jūsų algalapiams, darbo užmokesčio išmokėjimų vykdymui, taip pat mokesčių mokėjimui į Mokesčių tarnybą, įmokų pervedimui į pensijų fondus ir kt.;
 • savo įsipareigojimų vykdymui įgyvendinant sutartis, pavyzdžiui, su jumis sudarytą darbo sutartį, arba užsakymo sutartį, jeigu esate laisvai samdomas darbuotojas;
 • palaikyti su jumis ryšį dėl jūsų darbo galimybių, užimtumo planavimo ir darbo siūlymo, kitų su darbu susijusių reikalų;
 • naudoti lizingo būdu įsigytus automobilius, kompensuoti išlaidas degalams arba mokėti kelionės išlaidų kompensacijas (jeigu dėl to susitarta), tvarkyti baudų už eismo taisyklių pažeidimus klausimus;
 • vykdyti vertinimus ir darbo pokalbius, tvarkyti jų rezultatus, naudoti ieškant tobulinimosi kursų ir mokymo galimybių;
 • įgyvendinti draudimo sutartis, pavyzdžiui, laikinojo nedarbingumo draudimo, profesinės atsakomybės draudimo ir nelaimingų atsitikimų draudimo sutartis;
 • teikti jums galimai naudingus pasiūlymus, pavyzdžiui, informaciją apie įmones, su kuriomis sudaryti kolektyviniai susitarimai, galintys būti naudingi ir jums;
 • vykdyti pasitenkinimo mūsų organizacija ir (arba) paslaugų teikimu tyrimus;
 • teikti jums pagalbą laikinojo nedarbingumo metu, įtraukti į reintegracijos programą ir kitus veiksmus;
 • rinkti įmonės valdymui reikalingą informaciją, siekiant optimizuoti įmonės valdymą ir tuo būdu gerinant paslaugų teikimą.

Asmenys, atvykę iš užsienio

Jeigu atvykote pas mus dirbti iš užsienio, mes galime jums pasiūlyti papildomų aukščiau nepaminėtų paslaugų. Tam mums taip pat reikalingi jūsų duomenys. Šiuo atveju mes tvarkome jūsų duomenis tam, kad:

 • galėtume suorganizuoti jūsų kelionę į Nyderlandus;
 • suteiktume jums tinkamą gyvenamąją vietą Nyderlanduose;
 • teiktume jums informaciją apie Nyderlandų kultūrą, su ja susijusius teisės aktus;
 • pasiūlytume jums draudimą ir jus apdraustume, taip pat iš jūsų darbo užmokesčio išskaičiuotume ir mokėtume privalomas draudimo įmokas, pavyzdžiui, sveikatos, civilinės atsakomybės ir nelaimingų atsitikimų draudimo įmokas;
 • suteiktume jums transporto priemonę kelionėms iš namų Nyderlanduose į darbą ir atgal.

Kam mes teikiame jūsų duomenis

Mes rūpestingai ir konfidencialiai tvarkome jūsų duomenis. Kad galėtume siūlyti jums savo paslaugas, tam tikri įmonės darbuotojai turi susipažinti su jūsų duomenimis. Užtikriname, kad susipažinti su jūsų duomenimis gali tik tie darbuotojai, kuriems tai būtina vykdant pavestas pareigas, ir tik tada, kai tai būtina norinti siūlyti jums mūsų paslaugas arba vykdyti sudarytą sutartį.

Jeigu teikiame jūsų duomenis tretiesiems asmenims, pasirūpiname, kad teikiama informacija būtų kiek galima minimalesnė arba kad būtų teikiami tik privalomi teisės aktuose nustatyti duomenys.
Jeigu ieškome jums darbo, pasidalinsime jūsų duomenimis su potencialiais užsakovais ir (arba) įmonėmis, kurioms, mūsų nuomone, galėtumėte tikti.

Jeigu dirbate mūsų organizacijoje arba mūsų užsakovams, sudarytos sutarties vykdymui ir darbo užmokesčio administravimui taikomos tam tikros teisės aktuose nustatytos prievolės. Tai reiškia, kad jūsų duomenis perduosime šioms organizacijoms arba valstybinėms institucijoms: Mokesčių tarnybai, pensijų fondui ir, jeigu reikia, asmenims, prašantiems taikyti apribojimus kreditoriaus naudai.

Jeigu tampate laikinai nedarbingas, apie situaciją informuojama Darbo tarnyba ir, jeigu reikia, Darbo tarnybos gydytojas. Kadangi pagal teisės aktus esame įpareigoti sekti darbuotojų laikinojo nedarbingumo laikotarpį ir teikti jam pagalbą, privalote perduoti su tuo susijusius duomenis. Prireikus (pavyzdžiui, jeigu nedarbingumo metu išeisite iš darbo) jūsų duomenys taip pat bus persiųsti Darbuotojų draudimo įgyvendinimo institutui (UWV).

Kad galėtume vykdyti savo, kaip organizacijos, įsipareigojimus ir stebėti bei užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę, akredituotos audito institucijos ir auditoriai mūsų pavedimu reguliariai atlieka patikras. Šių patikrų sumetimais taip pat teikiami duomenys, tačiau tik siekiant užtikrinti mūsų paslaugų kokybę ir palaikyti aukštą verslo valdymo lygį.

Jeigu esate atvykęs iš užsienio ir mes jums teikiame papildomas paslaugas, mes taip pat turime perduoti jūsų duomenis tretiesiems asmenims. Visa tai daroma tik jums teikiamų paslaugų sumetimais ir tik tada, kai jūs išreiškiate aiškų sutikimą. Tokios paslaugos – tai gyvenamasis būstas, draudimai ir transporto priemonės.

Kadangi mes rūpinamės jūsų asmeniniu tobulėjimu, mes siūlome įvairius kursus ir (arba) mokymus, todėl taip pat perduodame jūsų duomenis mokymo institucijoms ir įmonėms, kurios mūsų vardu teikia paslaugas jūsų tobulinimosi ir mokymo srityje.

Papildoma informacija dėl „Effect“

Covebo organizacijai priklausianti įmonė „Effect“ yra darbo užmokesčio administravimą ir laikinojo įdarbinimo sutarčių valdymą (t. y. oficialias darbdavio pareigas) perleidusi darbo užmokesčių administravimo organizacijai. Kad būtų galima tvarkingai mokėti jums darbo užmokestį bei įdarbinti jus su įmone „Effect“ sutartį pasirašiusių užsakovų įmonėse, jūsų duomenys bus perduoti minėtai darbo užmokesčio administravimo organizacijai. Jūs būsite iš anksto apie tai informuoti.

Labai retai, tačiau gali nutikti taip, kad mes būsime priversti atskleisti jūsų duomenis kitiems asmenims. Pavyzdžiui, jeigu tai padaryti būtume įpareigoti teismo įsakymu arba vykdydami kitą imperatyvią teisės aktų nuostatą. Mes stengsimės jus apie tai laiku informuoti, nebent dėl teisinių priežasčių negalėtume to padaryti.

Kiek laiko saugome jūsų duomenis

Mes saugosime jūsų duomenis tol, kol jūs naudositės mūsų teikiamomis paslaugomis. Be to, pareiga tam tikrą laiką saugoti duomenis reglamentuota ir teisės aktuose. Tai reikalinga tam, kad, pavyzdžiui,  būtų galima pateikti įrodymus ir (arba) galimas pretenzijas, kurie susijusę su praeities ir dabarties įvykiais.

Jeigu mes neturime teisės aktuose nurodyto pagrindo tvarkyti jūsų duomenis, tuomet turime gauti aiškų jūsų sutikimą. Tačiau, jeigu daugiau nebepageidaujate naudotis mūsų paslaugomis, savo sutikimą galite atšaukti. Jeigu norite gauti daugiau informacijos apie sutikimo atšaukimą, kreipkitės žemiau nurodytais kontaktais.

Apsauga ir konfidencialumas

Jūsų duomenys nebus naudojami jokiais kitais tikslais, nei nurodyti šiose privatumo nuostatose. Mes taikome saugumo priemones, įdiegtas tiek organizaciniu, tiek techniniu lygmeniu, kad išvengtume jūsų asmens duomenų sunaikinimo, praradimo, klastojimo, keitimo, neteisėto naudojimo arba perdavimo tretiesiems asmenims. Covebo neprisiima jokios atsakomybės už tai, kaip tretieji asmenys tvarko jūsų asmens duomenis. Jeigu mes perduodame jūsų duomenis tretiesiems asmenims, pasirūpiname, kad jie laikytųsi tų pačių taisyklių.

Jūsų teisės

Asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančiuose teisės aktuose numatytos ir tam tikros jūsų teisės.

Teisė susipažinti su duomenimis ir juos koreguoti

Jūs galite bet kada peržiūrėti savo duomenis ir juos pataisyti. Susipažinti su pagrindiniais savo duomenimis ir juos keisti galite portale.

Taisymas, šalinimas ir apribojimas

Jūs esate visiškai laisvas dalytis tuo, kuo norite. Žinoma, taip pat turite teisę neteikti tam tikrų duomenų arba prašyti mūsų, kad pataisytume, papildytume arba pašalintume jūsų duomenis. Jeigu kada nors panorėsite pašalinti savo duomenis, tai gali turėti pasekmių jums teikiamoms paslaugoms. Gali būti, kad kai kurių paslaugų nebegalėsime teikti. Be to, reikalauti pašalinti duomenis galima tik tuomet, kai pagal teisės aktus nesame įpareigoti juos saugoti. Tačiau mes galime apriboti savo darbuotojų ir trečiųjų asmenų prieigą prie jūsų duomenų.

Teisė nesutikti su duomenų tvarkymu

Jūs galite bet kada pateikti prašymą, kad duomenys dėl rimtų ir teisėtų priežasčių nebūtų tvarkomi. Priklausomai nuo to, ar yra teisinis pagrindas tvarkyti duomenis, mes apsvarstysime jūsų prašymą ir, pagal galimybes, jį įvykdysime. Jeigu nepageidaujate gauti tiesioginės rinkodaros pranešimų, šį prašymą įvykdysime nereikalaudami jo pagrįsti svariomis priežastimis.

Teisė perduoti duomenis

Jūs turite teisę reikalauti, kad mes struktūrizuota, prieinama ir automatizuotai nuskaitoma forma pateiktume tvarkomus jūsų duomenis ir (arba) perduotume juos kitam atsakingam asmeniui.

Teisė atšaukti sutikimą

Jūsų galite bet kada atšaukti visus veiksmus, kuriuos su jūsų sutikimu atlikome tvarkydami jūsų duomenis. Tačiau atkreipkite dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali turėti pasekmių mūsų teikiamoms paslaugoms.

Kontaktiniai duomenys

Jei jums kiltų klausimų dėl privatumo nuostatų, turėtumėte pastabų ir (arba) nusiskundimų, taip pat jeigu norėtumėte pasinaudoti savo teisėmis, visuomet maloniai prašome kreiptis į mus. Taip pat visuomet galite kreiptis į jums paskirtą kontaktinį asmenį. Su mumis galite susisiekti ir elektroniniu paštu mailprivacy@accentcovebo.nl arba paprastu paštu Ambachtsstraat 13, 3861RH Nijkerk (nurodykite, kad rašote dėl privatumo nuostatų).

„Covebo Group“

Grupei priklauso daug Nyderlandų ir užsienio įmonių.

Kontroliuojančioji bendrovė

 • „Covebo Group B.V.“
 • „Covebo Uitzendgroep B.V.“

Nyderlandų laikinojo įdarbinimo agentūros

 • „Covebo Productie en Logistiek B.V.“
 • „Covebo Techniek B.V.“
 • „Covebo Bouw B.V.“
 • „Effect Uitzendbureau B.V.“

Darbuotojų paieška ir atranka

 • „FYGI B.V.“

Paieškos agentūros

 • „Covebo Work Office Sp. Z o.o.“ (PL)
 • „Covebo Poland Z o.o.“ (PL)
 • „Covebo Jobs Sp. Z o.o.“ (PL)
 • „PRAN Sp. Z o.o.“ (PL)
 • „PRAN B.V.“ (NL)

Pagalbinės paslaugos (apgyvendinimas ir pan.)

 • „EU Facility Services B.V.“