3 min.30 gegužės 2023

Kaip veikia darbo sistema Nyderlanduose?

Kas tai yra ir kaip tai veikia – etapų arba fazių sistema, taikoma laikiniesiems darbuotojams Nyderlanduose.

Covebo yra ABU (Visuotinio laikinojo įdarbinimo įmonių susivienijimo) narė, todėl mes darbo santykiams taikome ABU kolektyvinę darbo sutartį. Būtent pagal šią sutartį bandysime išaiškinti kaip veikia etapų sistema laikiniesiems darbuotojams. 

Etapų sistema iš viso turi tris etapus: A, B ir C. Etapų sistemos esmė ta, kad kuo ilgiau laikinasis darbuotojas dirba, tuo daugiau teisių jis įgyja. Laikinasis darbuotojas pradeda dirbti etape A. Po tam tikro laikotarpio jis gali patekti į etapą B bei atitinkamai C.   

  • Etapas A: iki 52 savaičių. Neribotas sutarčių skaičius. 
  • Etapas B: iki 3 metų, per kuriuos galima suteikti iki 6 sutarčių. 
  • Etapas C: neriboto laiko sutartis. 

A etape agentūra su laikinaisiais darbuotojais dažniausiai sudaro laikinojo įdarbinimo sutartį su agentūros išlyga. 

B etape agentūra su laikinaisiais darbuotojais dažniausiai sudaro terminuotą įdarbinimo sutartį be agentūros išlygos. 

C etape agentūra su laikinaisiais darbuotojais dažniausiai sudaro neterminuotą darbo sutartį be agentūros išlygos. * 

A etapas 

Darbuotojas pradeda dirbti A etape. Šiame etape darbuotojui galima pasiūlyti neribotą sutarčių skaičių. Maksimali šio etapo trukmė – 52 savaitės. A etape svarbu žinoti tai, kad skaičiuojamos tik faktiškai dirbtos savaitės. Nesvarbu, ar dirbote pilną savaitę, ar tik vieną valandą per savaitę – ji vis tiek bus įskaičiuota į šias 52 savaites. Įskaičiuojamos į 52 savaites ir tos savaitės, per kurias nedirbote, tačiau turėjote pasiėmęs apmokamas atostogas.  

Jei A etape tarp dviejų sutarčių padaroma 6 mėnesių pertrauka (6 mėnesių ir 1 dienos), tuomet savaičių skaičiavimas pradedamas iš naujo nuo pirmosios savaitės. Jei pertrauka tarp dviejų darbo sutarčių yra mažesnė nei 6 mėnesiai, tuomet savaičių skaičiavimas tęsiamas vėl pradėjus dirbti. Nedirbtos savaitės nesumuojamos. Sumuojamos tik realiai dirbtos savaitės.  

B etapas 

Darbuotojas pereina į B etapą, kuomet agentūros darbo sutartis pasibaigus A etapui: 

  • toliau tęsiama arba  
  • yra sudaroma nauja darbo sutartis su ta pačia agentūra 6 mėnesių laikotarpyje.  

B etapas trunka ne ilgiau kaip 3 metus, o šiame etape gali būti sudaromos maksimaliai 6 terminuotos darbo sutartys be agentūros išlygos. B etapo 3 metų laikotarpio bei 6 sutarčių skaičiavimas tęsiamas, jei tarp dviejų darbo sutarčių nėra padaroma daugiau nei 6 mėnesių pertrauka. Padaryta mažesnė nei 6 mėnesių pertrauka yra įskaičiuojama į 3 metų laikotarpį. Jei B etape tarp dviejų darbo sutarčių yra padaroma daugiau nei 6 mėnesių pertrauka, tuomet etapai vėl pradedami skaičiuoti nuo pirmosios A etapo savaitės.  

C etapas 

Darbuotojas pereina į C etapą, kuomet agentūros darbo sutartis pasibaigus B etapui: 

  • toliau tęsiama arba  
  • yra sudaroma nauja darbo sutartis su ta pačia agentūra 6 mėnesių laikotarpyje.  

C etapas tęsiamas, jei po neterminuotos sutarties be agentūros išlygos nutraukimo nepraėjo daugiau nei 6 mėnesiai. Jei C etape yra padaroma daugiau nei 6 mėnesių pertrauka, tuomet etapai vėl pradedami skaičiuoti nuo pirmosios A etapo savaitės.  

Etapų skaičiavimas tęsiamas, jei vienos darbo agentūros darbuotojas pereina į kitą darbo agentūrą, priklausančią tai pačiai grupei (pavyzdžiui, iš Eurojob‘o į Covebo ir atvirkščiai), nebent naujoji darbo agentūra įrodo, kad perėjimą inicijavo pats darbuotojas. Nuo etapų sistemos taisyklių galima nukrypti tik darbuotojo naudai.   


*Plačiau apie sutartis bus parašyta kitame straipsnyje. Taip pat apie sutartis bei etapus galite pasiskaityti Žaliojoje knygelėje arba ABU laikiniesiems darbuotojams skirtoje kolektyvinėje darbo sutartyje.  

Taip pat įdomu!

Skaitykite daugiau šios kategorijos tinklaraščių

Prekybos centrai Nyderlanduose

2 min.7 birželio 2024

Marihuanos ir alkoholio pirkimas bei vartojimas Nyderlanduose -  ką reikia žinoti? Mitai ir faktai.

3 min.12 balandžio 2024

Olandijos dviračių kultūra

3 min.1 lapkričio 2023